اوتاکو های معروف انیمه های مورد علاقشون /الی برگر^^

اوتاکو های معروف انیمه های مورد علاقشون /الی برگر^^

اوتاکو های معروف انیمه های مورد علاقشون /الی برگر^^
از اسپرینگ ترپ بعید بود اسپرینگ ترپ اوتاکو

از اسپرینگ ترپ بعید بود اسپرینگ ترپ اوتاکو

از اسپرینگ ترپ بعید بود اسپرینگ ترپ اوتاکو
بیلی. بیلی آیلیش. اوتاکو. کپشن چککککک

بیلی. بیلی آیلیش. اوتاکو. کپشن چککککک

هاییی گایز اومدم از آمار و سپورایز هامون بگم آمار ۱٠٠:شروع درخواستی ها آمار ۱۵۰:نشون دادن کیف مدرسه ام آمار ۲٠٠:بیوگرافیم آمار۲۵٠:روم تور اتاقم آمار ۳۰۰:نشون...
سرود ملی اوتاکو ها/حفظم:....

سرود ملی اوتاکو ها/حفظم:....

سرود ملی اوتاکو ها/حفظم:....
قوانین اوتاکو ها چیست؟ چرا انیمه نگاه میکنیم!!؟؟

قوانین اوتاکو ها چیست؟ چرا انیمه نگاه میکنیم!!؟؟

قوانین اوتاکو ها چیست؟ چرا انیمه نگاه میکنیم!!؟؟
اتاق اوتاکویی کیوت ژاپنی

اتاق اوتاکویی کیوت ژاپنی

اتاق اوتاکویی کیوت ژاپنی
محاصبه با بیلی آیلیش. اوتاکو

محاصبه با بیلی آیلیش. اوتاکو

محاصبه با بیلی آیلیش. اوتاکو
مهممم اوتاکوها نشرر کنید

مهممم اوتاکوها نشرر کنید

مهممم اوتاکوها نشرر کنید
حرفایی که هر اوتاکویی لازم داره بشنوه

حرفایی که هر اوتاکویی لازم داره بشنوه

حرفایی که هر اوتاکویی لازم داره بشنوه
چیزایی که با اوتاکو شدن از دستشون دادیم...

چیزایی که با اوتاکو شدن از دستشون دادیم...

چیزایی که با اوتاکو شدن از دستشون دادیم...
سوالاتی که از یه اوتاکو میپرسن

سوالاتی که از یه اوتاکو میپرسن

سوالاتی که از یه اوتاکو میپرسن
فالو کن اگر اوتاکویی تا فالو کنم

فالو کن اگر اوتاکویی تا فالو کنم

فالو کن اگر اوتاکویی تا فالو کنم
مغز اوتاکو ها VS قلب اوتاکو ها! :)

مغز اوتاکو ها VS قلب اوتاکو ها! :)

مغز اوتاکو ها VS قلب اوتاکو ها! :)
اتاق اوتاکویی/Melika/めぃか

اتاق اوتاکویی/Melika/めぃか

اتاق اوتاکویی/Melika/めぃか
اوتاکو بازنشر کنن هیترا لایک کنن

اوتاکو بازنشر کنن هیترا لایک کنن

بازنشر و لایک اگر mitsubishi material اگه انیمه بین خارج شوید و اعصاب خود را راحت بگذارید xd
بنظرت دنیای اوتاکو ها چیه ؟

بنظرت دنیای اوتاکو ها چیه ؟

بنظرت دنیای اوتاکو ها چیه ؟
اگه می خوای اوتاکو بشی

اگه می خوای اوتاکو بشی

اگه می خوای اوتاکو بشی
اوتاکو ها نشر هیتر ها لایك:/

اوتاکو ها نشر هیتر ها لایك:/

اوتاکو ها نشر هیتر ها لایك:/
کلیپ اوتاکو های ایرانی حتما ببین  x_x

کلیپ اوتاکو های ایرانی حتما ببین x_x

کلیپ اوتاکو های ایرانی حتما ببین x_x
چالش ساکورا :: من هیولای زیر تختتم! :: به سبک ساکورا :: اوتاکو گیمر

چالش ساکورا :: من هیولای زیر تختتم! :: به سبک ساکورا :: اوتاکو گیمر

بله‌بله.. بعد‌از ساااااااال‌های‌طولانی‌برگشتم و..... خودم‌میدونم‌گند‌زدم‌نیاز‌نیست‌بگید:||| هم‌اد...