درمان اعتیاد (پرسش از شما-پاسخ از ما)

درمان اعتیاد (پرسش از شما-پاسخ از ما)

درمان اعتیاد (پرسش از شما-پاسخ از ما)
معرفی کلینیک درمان اعتیاد دی

معرفی کلینیک درمان اعتیاد دی

سلام دوستان عزیز. امکانات فوق‌العاده‌ای که فراهم شده به این منظور است که بیماران عزیز بتونند حتی الإمکان با سهولت و سرعت بیشتری پروسه درمانشون رو ...
کنگره ۶۰ مهندس دژاکام،  درمان اعتیاد

کنگره ۶۰ مهندس دژاکام، درمان اعتیاد

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی بدان که زندگی می کنی #کنگره۶۰_جمعیت_احیای_انسانی #جملات_ناب #کنگره_۶۰
درمان اعتیاد (جلسه زنده پرسش-پاسخ)(اینستاگرام)(1)

درمان اعتیاد (جلسه زنده پرسش-پاسخ)(اینستاگرام)(1)

همه مخاطبین عزیز می توانند هر هفته شنبه ها ساعت 2030 در کلاس های زنده پرسش و پاسخ در اینستاگرام به آدرس dr.mohammad.eshaghi شرکت کنند.
درمان اعتیاد (جلسه زنده پرسش-پاسخ)(اینستاگرام)(2)

درمان اعتیاد (جلسه زنده پرسش-پاسخ)(اینستاگرام)(2)

همه مخاطبین عزیز می توانند هر هفته شنبه ها ساعت 2030 در کلاس های زنده پرسش و پاسخ در اینستاگرام به آدرس dr.mohammad.eshaghi شرکت کنند.
درمان اعتیاد (کلاس مجازی پرسش-پاسخ) (1)

درمان اعتیاد (کلاس مجازی پرسش-پاسخ) (1)

همه مخاطبین عزیز می توانند هر هفته شنبه ها ساعت 2030 در کلاس های زنده پرسش و پاسخ در اینستاگرام به آدرس dr.mohammad.eshaghi شرکت کنند.
درمان اعتیاد (دارو-اپیوم) (15)

درمان اعتیاد (دارو-اپیوم) (15)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
درمان اعتیاد (دارو-متادون) (4) (14)

درمان اعتیاد (دارو-متادون) (4) (14)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
درمان اعتیاد (دارو-متادون) (3) (13)

درمان اعتیاد (دارو-متادون) (3) (13)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
درمان اعتیاد (دارو-متادون) (2) (12)

درمان اعتیاد (دارو-متادون) (2) (12)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
درمان اعتیاد (دارو-متادون) (1) (11)

درمان اعتیاد (دارو-متادون) (1) (11)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
درمان اعتیاد (دارو-بوپرنورفین) (10)

درمان اعتیاد (دارو-بوپرنورفین) (10)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
درمان اعتیاد (دارو-نالترکسون) (9)

درمان اعتیاد (دارو-نالترکسون) (9)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...
رفتار خانواده در مسیر درمان اعتیاد

رفتار خانواده در مسیر درمان اعتیاد

رفتار خانواده در مسیر درمان اعتیاد
درمان اعتیاد (دارو-نالوکسان) (اوردوز و مرگ) (8)

درمان اعتیاد (دارو-نالوکسان) (اوردوز و مرگ) (8)

متاسفانه بعضی از مصرف کنندگان مواد برای جدایی از ماده مخدر و مخرب، بارها تلاش کرده و موفق نشده اند حال به هر دلیل، و یا از مشکلاتی جدی جدا از اعتیاد رنج می ب...