ریاضی ابتدایی اعداد زوج و فرد

ریاضی ابتدایی اعداد زوج و فرد

ریاضی ابتدایی اعداد زوج و فرد
برسی مرکز تقارن چندین شکل هندسی (ریاضی ابتدایی)

برسی مرکز تقارن چندین شکل هندسی (ریاضی ابتدایی)

برسی مرکز تقارن چندین شکل هندسی (ریاضی ابتدایی)
تدریس ریاضی ابتدایی سوم ابتدایی درس پنجم قسمت اول

تدریس ریاضی ابتدایی سوم ابتدایی درس پنجم قسمت اول

تدریس ریاضی ابتدایی سوم ابتدایی درس پنجم قسمت اول
مقاله اموزش ریاضی ابتدایی با استفاده از اسکرچ

مقاله اموزش ریاضی ابتدایی با استفاده از اسکرچ

مقاله اموزش ریاضی ابتدایی با استفاده از اسکرچ
عدد مخلوط ریاضی ابتدایی

عدد مخلوط ریاضی ابتدایی

عدد مخلوط ریاضی ابتدایی
آموزش ریاضی ابتدایی ، آموزش تقسیم ۱۵

آموزش ریاضی ابتدایی ، آموزش تقسیم ۱۵

آموزش ریاضی ابتدایی ، آموزش تقسیم ۱۵
حل چند مسئله به کمک راهبردهای حل مسئله-ریاضی ابتدایی(آموزگار: خانم آل محمدی)

حل چند مسئله به کمک راهبردهای حل مسئله-ریاضی ابتدایی(آموزگار: خانم آل محمدی)

حل چند مسئله به کمک راهبردهای حل مسئله-ریاضی ابتدایی(آموزگار: خانم آل محمدی)
یادآوری عدد نویسی - ساختن اعداد خواسته شده زوج و فرد - ریاضی ابتدایی

یادآوری عدد نویسی - ساختن اعداد خواسته شده زوج و فرد - ریاضی ابتدایی

یادآوری عدد نویسی - ساختن اعداد خواسته شده زوج و فرد - ریاضی ابتدایی یادآوری ریاضی پایه از کلاس سوم تا ششم ابتدایی نوشتن و ساختن اعداد خواسته شده با ارقام دا...
وبینارجالب:  راهبردهای آموزش ریاضی ابتدایی

وبینارجالب: راهبردهای آموزش ریاضی ابتدایی

وبینارجالب: راهبردهای آموزش ریاضی ابتدایی ...
رابطه چرخ بزرگ و چرخ کوچک در دوچرخه(ریاضی ابتدایی)

رابطه چرخ بزرگ و چرخ کوچک در دوچرخه(ریاضی ابتدایی)

محیط چرخ بزرگ و چرخ کوچک دوچرخه و تعداد دور هر کدام و مسافت طی شده
بخشی ازفیلم وبینارتولیدمحتوای کتب ریاضی ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

بخشی ازفیلم وبینارتولیدمحتوای کتب ریاضی ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

به انگیزه برگزاری همایش آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان یزد بخشی از فیلمی که برای دانشجویان عزیز برای برگزاری این وبینار آماده شده بود . تقدیمتان می گردد.
طرح ایجادحرکت درشکلهای کتب درسی ریاضی ابتدایی

طرح ایجادحرکت درشکلهای کتب درسی ریاضی ابتدایی

ایده ای برای بهره گیری از ایجادحرکت درشکلهای کتب درسی درراستای اهدافآموزشی این کتابها