خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۱
کلیپ تصویری اقامه نماز جمعه ملارد مورخ 27 آبان 1401

کلیپ تصویری اقامه نماز جمعه ملارد مورخ 27 آبان 1401

کلیپ تصویری اقامه نماز جمعه ملارد مورخ 27 آبان 1401
پادکست صوتی خطبه های نماز جمعه ملارد مورخ 27 آبان 1401

پادکست صوتی خطبه های نماز جمعه ملارد مورخ 27 آبان 1401

پادکست صوتی خطبه های نماز جمعه ملارد مورخ 27 آبان 1401
پادکست و صوت خطبه های نماز جمعه ملارد مورخ 20 آبان 1401

پادکست و صوت خطبه های نماز جمعه ملارد مورخ 20 آبان 1401

پادکست و صوت خطبه های نماز جمعه ملارد مورخ 20 آبان 1401
پادکست و صوت خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخ 29 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخ 29 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخ 29 مهر 1401
پادکست و صوت خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ 29 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ 29 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ 29 مهر 1401
خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۲۹مهر ماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۲۹مهر ماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۲۹مهر ماه ۱۴۰۱
پادکست و صوت خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخ 22 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخ 22 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخ 22 مهر 1401
پادکست و صوت خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ 22 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ 22 مهر 1401

پادکست و صوت خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخ 22 مهر 1401
(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ) خطبه دوم نماز جمعه ملارد

(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ) خطبه دوم نماز جمعه ملارد

(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ) خطبه دوم نماز جمعه ملارد
خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۸ مهرماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۸ مهرماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
خطبه اول نماز جمعه ملارد با حضور  جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور

خطبه اول نماز جمعه ملارد با حضور جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور

خطبه اول نماز جمعه ملارد با حضور جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور
خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱

خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱

خطبه دوم نماز جمعه ملارد مورخه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱

خطبه اول نماز جمعه ملارد مورخه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱
اجرای سرود ای ایران ای مرز عاشقان در نماز جمعه ملارد

اجرای سرود ای ایران ای مرز عاشقان در نماز جمعه ملارد

سرود زیبای ای ایران در نماز جمعه شهرستان ملارد توسط دهه هشتادی ها
نماز جمعه ملارد خطبه دوم مورخه دهم تیر ۱۴۰۱

نماز جمعه ملارد خطبه دوم مورخه دهم تیر ۱۴۰۱

نماز جمعه ملارد خطبه دوم مورخه دهم تیر ۱۴۰۱
نماز جمعه ملارد مورخه دهم تیر ۱۴۰۱

نماز جمعه ملارد مورخه دهم تیر ۱۴۰۱

نماز جمعه ملارد مورخه دهم تیر ۱۴۰۱
سخنران پیش از خطبه ها نماز جمعه ملارد

سخنران پیش از خطبه ها نماز جمعه ملارد

فرماندار محترم شهرستان ملارد جناب آقای مهندس کریمی
خطبه های نماز جمعه ملارد - اوصاف متقین

خطبه های نماز جمعه ملارد - اوصاف متقین

خطبه های نماز جمعه ملارد - اوصاف متقین